Laboratorium Wzorcujące - pomiary i kalibracja przyrządów pomiarowych


STRONA W BUDOWIE - zapraszamy na www.mikrotest.pl

Wzorcowanie przyrządów - długość, kąt i geometria powierzchni

W zakresie wielkości geometrycznych Laboratorium Wzorcujące wykonuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości, kąta oraz geometrii powierzchni jak również przeprowadza kalibrację wszelkiego rodzaju wzorców i sprawdzianów.

Dokumentem obrazującym rezultaty kalibracji jest Świadectwo Wzorcowania, które zawiera opracowane wyniki wzorcowania wraz z podaną niepewnością pomiaru oraz spójnością pomiarową. Wzorcowanie przyrządów realizujemy w siedzibie Laboratorium Wzorcującego MIKROTEST, jak również u Klienta, w miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego.

Laboratorium pomiarowe realizuje wzorcowanie następujących przyrządów do pomiarów długości, kąta i geometrii powierzchni oraz wzorców i sprawdzianów:

Czujników z odczytem analogowym i cyfrowym - calowych i metrycznych:
- zegarowych zębatych, elektronicznych długości,
- diatestów - dźwigniowo-zębatych, z uchylnym trzpieniem,
- centrujących i współrzędnościowych 3D, do ustawiania maszyn CNC,
- pojemnościowych i indukcyjnych wraz we wskaźnikiem,
Czujników:
- mechaniczno-optycznych z układem projekcyjnym - optimetrów i ultraoptimetrów,
- optyczno-stykowych,
- sprężynowych,
- mikrokatorów,
- dźwigniowych,
Długościomierzy Abbego poziomych i pionowych z optycznym i cyfrowym układem odczytowym wraz z ich wyposażeniem,
Dalmierzy laserowych,
Foliowych wzorców grubości, foli -kalibracyjnych -wzorcowych
Głębokościomierzy czujnikowych, suwmiarkowych i mikrometrycznych,
Głowic mikrometrycznych analogowych i z odczytem cyfrowym,
Grubościomierzy:
- czujnikowych, mikrometrycznych i specjalnych,
- ultradźwiękowych oraz do pomiaru powłok malarskich,
Grindometrów,
Kątomierzy:
- uniwersalnych noniuszowych i cyfrowych,
- traserskich, budowlanych i specjalnych,
Kątowników
- powierzchniowych i krawędziowych płaskich, z grubym ramieniem, ze stopką, pełnych,
- walcowych i granitowych,
Klinów pomiarowych,
Kubków wypływowych Erichsen, Forda, Gs, Frikmar, Zahn,
Kulek pomiarowych,
Laserowych urządzeń do pomiaru długości - mierników długości,
Lepkościomierzy,
Liniałów:
- krawędziowych - jednokrawędziowych, trójkrawędziowych,
- powierzchniowych pełnych - płaskorównoległych, użebrowanych, dwuteowych oraz wkładek płasko-równoległych,
- sinusowych, sinuśnic,
Lup pomiarowych z wzorcami kreskowym szklanymi – z podziałką liniowa, promieniową lub kątową,
Łat niwelacyjnych, geodezyjnych i mierniczych,
Maszyn pomiarowych 1D, 2D i 3D wyposażonych w głowicę optyczną (z kamerą),
Macek czujnikowych do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych,
Mierników grubości powłok na podłożu ferromagnetycznym i nieferromagnetycznym,
Mikrometrów do pomiarów zewnętrznych:
- z płaskimi powierzchniami pomiarowymi,
- z wymiennymi kowadełkami,
- do pomiarów grubości – blach, - ścianek rur, - drutu, - zębów,
- do pomiarów - średnicy podziałowej gwintów, - wycięć,
(mikromierzy talerzykowych i z powierzchniami - płaskimi, - sferycznymi, - krawędziowymi)
Mikrometrów do pomiarów wewnętrznych:
- szczękowych, do pomiarów szerokości rowków,
Mikroskopów:
- uniwersalnych i warsztatowych dużych i małych - MWD i MWM wraz z wyposażeniem dodatkowym,
- pomiarowych z kamerą - wideo-mikroskopów,
- optycznych, biologicznych i obserwacyjnych,
- do kontroli obwodów drukowanych,
Optimetrów i ultra-optimetrów,
Optycznych maszyn pomiarowych 2D,
Optycznych urządzeń do pomiaru i do ustawiania narzędzi skrawających,
Passametrów, Pasametrów - czujnikowych przyrządów do sprawdzania odchyłek,
Pierścieni wzorcowych - kontrolnych, ustawczych,
Płaskich płytek interferencyjnych do sprawdzania płaskości powierzchni - jednostronnych i dwustronnych,
Płaskorównoległych płytek interferencyjnych - pojedyncze płytki i komplety 4 szt. - do sprawdzania równoległości powierzchni np. mikrometrów,
Płyt pomiarowych granitowych i traserskich żeliwnych, ze statywem,
Płytek wzorcowych,
Poziomic koincydencyjnych, liniałowych precyzyjnych, maszynowych, ramowych i optycznych kątowych,
Poziomnic budowlanych - z libellą, - z odczytem cyfrowym, - z laserem,
Pochyłomierzy elektronicznych,
Podstaw czujnikowych,
Promieniomierzy,
Projektorów pomiarowych - Vertical i Horizontal Profile Projector,
Projektorów do sprawdzania i ustawiania narzędzi skrawających,
Pryzm traserskich i magnetycznych oraz precyzyjnych kątowych,
Przedłużaczy do czujnikowych średnicówek dwupunktowych oraz do średnicówek mikrometrycznych,
Przyborów pomocniczych do płytek wzorcowych, wkładek - krawędziowych, - płasko-walcowych, - płasko-równoległych,
Przymiarów kreskowych stalowych:
- sztywnych, półsztywnych, zwijanych i wstęgowych, do pomiarów średnicy i obwodu,
- składanych,
Przyrządów:
- do kalibracji czujników,
- do pomiarów narzędzi skrawających,
- do wzorcowania kątowników,
- do sprawdzania stopnia roztarcia składników,
- do pomiaru grubości powłok lakierniczych,
- do pomiaru wydłużeń, ekstensometrów,
Przyrządów kłowych,
Sit laboratoryjnych - kontrolnych, - analitycznych:
- z precyzyjnej siatki tkanej, prętowych, z blachy perforowanej z oczkami kwadratowym i okrągłymi, z blachy perforowanej elektrochemiczne,
Spoinomierzy uniwersalnych i wielofunkcyjnych - noniuszowych i cyfrowych,
Sprawdzianów:
- tłoczkowych walcowych, kulistych, kulowych - jednogranicznych i dwugranicznych do otworów,
- łopatkowych,
- klinowych i stożkowych do otworów,
- pierścieniowych gładkich - do wałków,
- szczękowych i nastawnych,
Sprawdzianów gwintowych pierścieniowych i trzpieniowych - gwintów wewnętrznych i zewnętrznych,
Suwmiarek analogowych i elektronicznych - noniuszowych i z odczytem cyfrowym oraz czujnikowych,
Szczelinomierzy listkowych,
Średnicówek dwupunktowych (dwu-stykowych) i trójpunktowych (trój-stykowych) - mikrometrycznych, cyfrowych i czujnikowych, z wymiennymi głowicami i przedłużaczami,
Średnicówek dwupunktowych stałych oraz składanych,
Transametrów - przyrządów czujnikowych do pomiaru wymiarów zewnętrznych metodą porównawczą,
Uniwersalnych wzorców nastwczych oraz do kalibracji narzędzi suwmiarkowych,
Ultradźwiękowych:
- grubościomierzy,
- mierników grubości lakieru,
Wałeczków pomiarowych do gwintów, do otworów, do kół zębatych - wałków kontrolnych,
Wzorców:
- schodkowych,
- nastawczych do mikrometrów,
- kontrolnych do sprawdzania suwmiarek i wysokościomierzy,
- foliowych,
- średnicy wewnętrznej i zewnętrznej,
- łuków kołowych - wklęsłych i wypukłych, wzorców promieni,
- kreskowych szklanych - z podziałką liniową, kątową i promieniową, wzorców do lup pomiarowych,
Wysokościomierzy elektronicznych oraz suwmiarkowych - noniuszowych oraz cyfrowych