Laboratorium Wzorcujące - pomiary i kalibracja przyrządów pomiarowych


STRONA W BUDOWIE - zapraszamy na www.mikrotest.pl

Laboratorium Wzorcujące - wzorcowanie i pomiary


Laboratorium realizuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych w następujących dziedzinach:

WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH - Długość, Kąt oraz Geometria Powierzchni
w zakresie:
- przyrządów do pomiarów długości - wzorcowanie m.in suwmiarek, mikrometrów, czujników zegarowych, mierników grubości powłok, grubościomierzy ultradźwiękowych, mikroskopów oraz projektorów pomiarowych,
- wzorców długości i sprawdzianów - kalibracja m.in. płytek wzorcowych, sprawdzianów tłoczkowych, pierścieniowych oraz sprawdzianów gwintowych,
- narzędzi do pomiarów kąta - sprawdzanie m.in. kątomierzy i kątowników,
- geometrii powierzchni - wzorcowanie wszelkiego rodzaju płyt pomiarowych i liniałów krawędziowych,

Laboratorium Pomiarowe wykonuje wszelkiego rodzaju pomiary laboratoryjne długości i kąta oraz geometrii różnego rodzaju detali, elementów oraz części maszyn. Pomiary są wykonywane z zastosowaniem mikroskopu i długościomierza.

WIELKOŚCI MECHANICZNYCH - Siła i Moment Siły
w zakresie:
- urządzeń do pomiaru siły - kalibracja siłomierzy, maszyn wytrzymałościowych
- narzędzi do pomiaru momentu siły - wzorcowanie wkrętaków i kluczy dynamometrycznych, przetworników momentu siły

WIELKOŚCI ELEKTRYCZNE - Prąd, Napięcie i Rezystancja
w zakresie:
- aparatury do pomiarów napięcia i prądu - sprawdzanie analogowych i cyfrowych mierników napięcia i prądu, woltomierzy i amperomierzy AC i DC, multimetrów,
- urządzeń do pomiaru rezystancji - mierników rezystancji, omomierzy DC,
- zasilaczy

Dokumentem potwierdzającym wykonanie kalibracji jest Świadectwo Wzorcowania, zawierające opracowane wyniki pomiarów, określoną spójność pomiarową oraz oszacowaną niepewność pomiaru. Potwierdzeniem wykonania pomiarów danego detalu jest Świadectwo Pomiaru.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem - wzorcowanie przyrządów i pomiary

Laboratorium Wzorcujące MIKROTEST działa w oparciu normę PN-EN ISO/IEC 17025, która jest podstawą dla systemu zarządzania jakością w Laboratorium.
Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowywania do akredytacji PCA na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 :2005+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"