Laboratorium Wzorcujące - pomiary i kalibracja przyrządów pomiarowych


STRONA W BUDOWIE - zapraszamy na www.mikrotest.pl

Ceny za wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Czujnik:
zegarowy zębaty
- (0÷10)/0,01mm: 50zł
- (0÷50)/0,01mm: 80zł
- (0÷100)/0,01mm: 110zł
- (0÷1)/0,001mm: 60zł
- (0÷5)/0,001mm: 80zł
elektroniczny, z odczytem cyfrowym
- (0÷13)/0,01mm: 50zł
- (0÷25)/0,01mm: 60zł
- (0÷50)/0,01mm: 80zł
- (0÷100)/0,01mm: 100zł
- (0÷13)/0,001mm: 60zł
- (0÷25)/0,001mm: 75zł
- (0÷50)/0,001mm: 95zł
- (0÷100)/0,001mm: 110zł
diatest, dźwigniowo-zębaty z uchylnym trzpieniem: 55zł
optyczno-mechaniczny ze urządzeniem projekcyjnym:
- optimetr ±0,1/0,001mm: 150zł,
- ultra-optimetr ±0,02/0,0002mm: 180zł
centrujący, trój-współrzędnościowy: 120zł
sprężynowy, mikrokator: 70zł
indukcyjny, pojemnościowy ze wskaźnikiem: 110zł

Dalmierz laserowy (0÷100)/0,001m: 70zł

Drogomierz, dystansometr (0,01÷9999,99)/0,01m: 80zł

Długościomierz Abbego 0,001mm; 0,0002mm, 0,0001mm z optycznym lub cyfrowym układem odczytowy:
- poziomy: 420zł - wyznaczenie wszystkich charakterystyk metrologicznych, 210zł - wyznaczenie błędów wskazań przy pomiarach wewnętrznych i zewnętrznych do 100mm, 60zł - stół kłowy (wyposażenie dodatkowe długościomierza)
- pionowy: 220zł - wszystkie parametry, 110zł - błędy wskazań długościomierza do 100mm,

Głębokościomierz - analogowy, cyfrowy:
mikrometryczny
- (0÷25)mm: 35zł
- (0÷50)mm: 50zł
suwmiarkowy
- (0÷150)mm: 30zł
- pow. 150mm: 40zł
czujnikowy: od 40zł - w zależności od rodzaju układu odczytowego, rozdzielczości i zakresu pomiarowego

Głowica (śruba) mikrometryczna:
analogowa
- (0÷25)/0,01mm: 50zł
- (0÷50)/0,01mm: 75zł
cyfrowa, elektroniczna
- (0÷25)/0,001mm: 65zł
- (0÷50)/0,001mm: 90zł

Grubościomierz z odczytem cyfrowym i analogowym:
czujnikowy zegarowy z działką elementarną:
- 0,1mm: 45zł
- 0,01mm: 55zł
- 0,001mm: 70zł
mikrometryczny: 45zł
ultradźwiękowy (elektroniczne urządzenie pomiarowe + głowica): 120zł

Kątomierz
- uniwersalny noniuszowy 4x (0÷90)°/5': 55zł
- elektroniczny (0÷360)°: 75zł
- budowlany: 30zł
- traserski:

Kątownik 90° stalowy
powierzchniowy (ze stopką, z grubym ramieniem, płaski), krawędziowy (z grubym ramieniem, płaski) o długości dłuższego ramienia (L):
- L do 250mm: 30zł
- L do 500mm: 50zł
- L pow. 500mm: 80zł
krawędziowy pełny: 45zł
walcowy o wysokości (H):
- H do 160mm: 100zł
- H do 315mm: 120zł
- H do 500mm: 160zł

Liniał:
jednokrawędziowy, długość krawędzi pomiarowej (L):
- L do 100mm: 25zł
- L do 300mm: 35zł
- L do 500mm: 55zł
- L pow. 500mm:
trójkrawędziowy: 60zł
powierzchniowy płaski, z jedną powierzchnią pomiarową o długości (L):
- L do 0,5m: 50zł
- L do 1,0m: 70zł
- L do 1,5m: 110zł
- L  pow. 1,5m: 130zł
powierzchniowy płaskorównoległy, z dwoma powierzchniami pomiarowymi o długości (L):
- L do 0,3m: 65zł
- L do 0,5m: 85zł
- L do 1,0m: 110zł
- L pow. 1,0m: 150zł
powierzchniowy, wkładka płasko-równoległa: 20zł (do 100mm), 30zł (do 160mm)
sinusowy (sinuśnica) rozstaw miedzy wałkami do 350mm: 65zł

Lupa pomiarowa z podziałką (wzorzec kreskowy szklany):
- liniową: 70zł - wzorcowanie w 10 punktach pomiarowych
- liniową i kątową: 90zł
- promieniową:

Macki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych - odczyt analogowy lub cyfrowy z działką elementarną:
- 0,1mm: 45zł
- 0,01mm: 55zł
- 0,001mm: 65zł

Mikrometr do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych:
z płaskimi powierzchniami pomiarowymi z odczytem analogowym 0,01mm lub cyfrowym 0,001mm:
- (0÷25)mm: 40zł
- (25÷50)mm: 45zł
- (50÷75)mm: 50zł
- (75÷100)mm: 55zł
- o zakresie pomiarowym do 300mm: 65zł
- o zakresie pomiarowym do 500mm: 75zł
z wymiennymi kowadełkami:
do pomiaru grubości blach, ścianek rur (z powierzchniami sferycznymi), zębów (mikromierz talerzykowy): 35zł
do pomiaru grubości prętów, rur, drutu: 30zł
do pomiaru wycięć: 40zł
do pomiaru średnicy podziałowej gwintu: 50zł
do narzędzi 3-, 5-, 7- ostrzowych: 50zł
szczękowy: 40zł (do pomiarów wewnętrznych)
do pomiaru wielkości rowka: 35zł

Mikroskop pomiarowy:
- uniwersalny (200x100)mm / 0,0002mm, 0,001mm z optycznym lub cyfrowym układem odczytowy:
450zł - wyznaczenie wszystkich charakterystyk metrologicznych,
250zł - wyznaczenie błędów wskazań przy pomiarach długości przesuwem wzdłużnym i poprzecznym oraz przy pomiarach kąta za pomocą głowicy goniometrycznej,
100zł - optyczny stół podziałowy (wyposażenie dodatkowe),
70zł - koniki kłowe przesuwne (wyposażenie dodatkowe),
40zł - wymienne głowice (wyposażenie dodatkowe)
- warsztatowy duży (MWD) (150x50)mm / 0,001mm, 0,005mm, 0,010mm z cyfrowym, analogowym układem odczytowym:
360zł - wyznaczenie wszystkich charakterystyk metrologicznych,
210zł - zakres kalibracji: błędy wskazań przesuwu wzdłużnego i poprzecznego mikroskopu oraz głowicy goniometrycznej mikroskopu,
60zł - stół kłowy (wyposażenie dodatkowe),
40zł - wymienne głowice (wyposażenie dodatkowe),
- warsztatowy mały (MWM) (75x25)mm / 0,001mm, 0,005mm, 0,010mm z analogowym i elektronicznym układem odczytowym:
300zł - wyznaczenie wszystkich charakterystyk metrologicznych,
200zł - wyznaczenie błędów wskazań mikroskopu przy pomiarach długości i kąta (przesuw wzdłużny i poprzeczny, głowica goniometryczna),
60zł - stół kłowy (wyposażenie dodatkowe),
40zł - wymienne głowice np. z zarysami (wyposażenie dodatkowe),
- mikroskop pomiarowy z głowicą optyczną (z kamerą - wideo-mikroskop, optyczna maszyna pomiarowa):
320zł - wyznaczenie wszystkich charakterystyk metrologicznych,
210zł - sprawdzenie błędów wskazań przy pomiarach długości w osi X, Y, Z oraz przy pomiarach kąta
- obserwacyjny, optyczny, biologiczny, laboratoryjny, sprawdzania obwodów drukowanych: 250zł

Pierścień wzorcowy, ustawczy-kontrolny o średnicy wewnętrznej (Φ) do:
- Φ do 100mm: 55zł
- Φ pow. 100mm:

Płytka interferencyjna:
- płaska jednostronna o średnicy powierzchni pomiarowej do 60mm: 45zł, powyżej 60mm: 55zł
- płaska dwustronna o średnicy do 60mm: 60zł, powyżej 60mm: 70zł
- płaskorównoległa (PRP): 4 sztuki-komplet: 170zł, 1 sztuka: 50zł

Płytka wzorcowa:
(0,5÷100)mm
(100÷500)mm

Płyta pomiarowa granitowa lub żeliwna (traserska):
- (0,25 x 0,25)m: 65zł
- (0,40 x 0,25)m: 70zł
- (0,40 x 0,40)m: 85zł
- (0,63 x 0,40)m: 100zł
- (0,63 x 0,63)m: 110zł
- (0,80 x 0,50)m: 140zł
- (0,80 x 0,63)m: 160zł
- (1,00 x 0,63)m: 190zł
- (1,00 x 0,80)m: 220zł
- (1,20 x 0,80)m: 280zł
- (1,50 x 0,80)m: 300zł
- (1,60 x 1,00)m: 330zł
- (2,00 x 1,00)m: 390zł
- (2,50 x 1,20)m: 410zł
- ze statywem: 70zł

Pochyłomierz cyfrowy: 100zł

Poziomica:
- budowlana o długości do 1m: 20zł, do 2m: 25zł, pow. 2m: 30zł
- budowlana z przetwornikiem cyfrowym: 60zł
- laserowa: 50zł
- optyczna kątowa: 120zł
- ramowa 0,02mm/m, 0,05mm/m, 0,10mm/m: 90zł
- liniałowa precyzyjna 0,02mm/m, 0,05mm/m, 0,10mm/m: 70zł
- koincydencyjna 0,01mm/m: 170zł

Projektor pomiarowy
- z osią optyczną w pionie -Vertical Profile Projector o zakresie pomiarowym przesuwów do 200mm (max. 320mm) z analogowym lub cyfrowym układem odczytowym 0,0005mm, 0,001mm, 0,002mm, 0,005mm, 0,010mm:
410zł - wzorcowanie z wyznaczeniem wszystkich paramentów,
220zł - kalibracja obejmująca błędy wykazań przy pomiarach długości (przesuw X, Y) i pomiarach kąta (ekran pomiarowy)
60zł - obrotowy stół pomiarowy (wyposażenie dodtkowe),
60zł - stół kłowy (wysposażenie dodatkowe),
25zł - obiektyw projektora
- z osią optyczną w poziomie -Horizontal Profile Projector o zakresie pomiarowym przesuwów do 200mm (max. 320mm) i cyfrowym lub analogowym układem odczytowym 0,0005mm, 0,001mm, 0,002mm, 0,005mm, 0,010mm:
450zł - pełna kalibracja,
250zł - sprawdzenie błędów wskazań przesuwu pionowego i wzdłużnego, sprawdzenie błędów wskazań układu pomiarowego kąta
60zł - koniki kłowe (wysposażenie dodatkowe),
25zł - obiektyw projektora (powększenie)
- do pomiaru narzędzi skrawających:
390zł - pomiary wszystkich charakterystyk,
270zł - sprawdzenie błędów wskazań przesuwów oraz błędów wskazań przy pomiarach kąta ,